Круг У8А

НоменклатураЦена руб.Ед. изм.Заказ
Круг 2,0 мм, У8А, ГОСТ 14955 (серебрянка)468000т
Круг 2,5 мм, У8А, ГОСТ 14955 (серебрянка)369100т
Круг 3,5 мм, У8А, ГОСТ 14955 (серебрянка)343700т
Круг 4 мм, У8А, ГОСТ 14955 (серебрянка)343700т
Круг 4,5 мм, У8А, ГОСТ 14955 (серебрянка)272500т
Круг 5 мм, У8А, ГОСТ 14955 (серебрянка)313200т
Круг 6 мм, У8А, ГОСТ 14955 (серебрянка)267400т
Круг 6,5 мм, У8А, ГОСТ 14955 (серебрянка)313200т
Круг 7 мм, У8А, ГОСТ 14955 (серебрянка)267400т
Круг 9 мм, У8А, ГОСТ 14955 (серебрянка)267400т
Круг 10 мм, У8А, ГОСТ 14955 (серебрянка)267400т
Круг 10 мм, У8А, ГОСТ 14955 (серебрянка), h10267400т
Круг 10 мм, У8А, ГОСТ 259068100т
Круг 12 мм, У8А, ГОСТ 14955 (серебрянка)267400т
Круг 12 мм, У8А, ГОСТ 259077800т
Круг 12 мм, У8А, ГОСТ 259068100т
Круг 14 мм, У8, ГОСТ 259068100т
Круг 16 мм, У8А, ГОСТ 259068100т
Круг 18 мм, У8А, ГОСТ 259068100т
Круг 20 мм, У8А, ГОСТ 259068100т
Круг 22 мм, У8А, ГОСТ 259068100т
Круг 25 мм, У8А, ГОСТ 259068100т
Круг 30 мм, У8А, ГОСТ 259077800т
Круг 35 мм, У8А, ГОСТ 259068100т
Круг 36 мм, У8А, ГОСТ 259077800т
Круг 40 мм, У8А, ГОСТ 259077800т
Круг 45 мм, У8А, ГОСТ 259068100т
Круг 50 мм, У8А, ГОСТ 259077800т
Круг 56 мм, У8А, ГОСТ 259077800т
Круг 60 мм, У8А, ГОСТ 259077800т
Круг 65 мм, У8А, ГОСТ 259068100т
Круг 70 мм, У8А, ГОСТ 259068100т
Круг 80 мм, У8А, ГОСТ 259068100т
Круг 90 мм, У8, ГОСТ 2590, г/о, отж.68100т
Круг 90 мм, У8А, ГОСТ 259077800т
Круг 100 мм, У8А, ГОСТ 259068100т
Круг 110 мм, У8А, ГОСТ 259077800т
Круг 120 мм, У8А, ГОСТ 259077800т
Круг 130 мм, У8А, ГОСТ 259076300т
Круг 140 мм, У8А, ГОСТ 259080300т
Круг 150 мм, У8А, ГОСТ 259073200т
Круг 160 мм, У8А, ГОСТ 259087900т
Круг 170 мм, У8, ГОСТ 2590, г/о. отж.73200т
Круг 170 мм, У8А, ГОСТ 259073200т
Круг 175 мм, У8А, ГОСТ 259073200т
Круг 180 мм, У8А, ГОСТ 259073200т
Круг 190 мм, У8А, ГОСТ 259079500т
Круг 200 мм, У8А, ГОСТ 2590, г/о, отж.80300т
Круг 220 мм, У8А, ГОСТ 2590, г/о, отж.90500т
Круг 230 мм, У8А, ГОСТ 2590, г/о, отж.90500т
Круг 240 мм, У8А, ГОСТ 2590, г/о, отж.90500т
Круг 250 мм, У8А, ГОСТ 2590, г/о, отж.90500т
Круг 260 мм, У8А, ГОСТ 2590, г/о, отж.90500т
Круг 270 мм, У8А, ГОСТ 2590, г/о, отж.90500т
Круг 280 мм, У8А, ГОСТ 2590, г/о, отж.90500т